Inaugurace děkana Fakulty podnikohospodářské

18. června
2014

Ve středu 18. června 2014 proběhla slavnostní inaugurace nového děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE) prof. Ing. Ivana Nového, CSc. Do úřadu jej uvedla rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc.  „Přeji panu děkanovi i jeho týmu co nejvíce úspěchů. Ať se vaší fakultě daří,“ uvedla rektorka po předání jmenovacího dekretu.

Nový děkan povede fakultu v období od 1. července 2014 do 30. června 2018. Během svého volebního období se chce zaměřit na vědecké výstupy FPH, zkvalitnění bakalářských oborů v angličtině a ruštině či podporu mladých učitelů při kvalifikačním růstu. „Závazek cítím v první řadě vůči studentům, kterých máme přibližně tři a půl tisíce. Musíme je připravit pro jejich budoucnost tak, aby byli skutečnými odborníky, ale i absolventy, kteří jsou do života vybaveni osobnostně a lidsky,“ uvedl ve své inaugurační řeči děkan Nový. „Cítím zodpovědnost i vůči stovce zaměstnanců fakulty. Rád bych, abychom ctili práci všech lidí na fakultě. V neposlední řadě cítím závazek i vůči společnosti a firemnímu prostředí, jelikož úspěch firmám zajišťují především kvalitní lidé. A pokud my na fakultě odvedeme práci dobře, bude i jejich úspěch zaručen,“ dodal děkan Nový.

Během slavnostní inaugurace děkan Nový také představil svůj tým proděkanů:

  • prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., statutární zástupce děkana a proděkan pro zahraniční vztahy
  • doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D., proděkanka pro pedagogickou činnost
  • doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium
  • doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D., proděkan pro spolupráci s praxí a PR

Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. je absolventem VŠE. Pedagogicky na Vysoké škole ekonomické působí od roku 1992, kdy se stal vedoucím katedry psychologie a sociologie řízení na Fakultě podnikohospodářské. V roce 1993 se na VŠE habilitoval v oboru podniková ekonomika a management. Ve stejném oboru byl roku 1998 jmenován profesorem. Mezi jeho odborné zaměření patří manažerská psychologie a sociologie, interkulturní komunikace a management, interkulturní tréninky, sociologický výzkum. Věnuje se také konzultacím a poradenství v oblasti personálního rozvoje mezinárodních firem a kurzům zaměřeným na trénink sociálních a manažerských dovedností. Od roku 2007 je akademickým ředitelem Mezinárodní školy podnikání a managementu – International School of Business and Management (ISBM), která nabízí anglicko-český program MBA.