VŠE a MSD uzavřely dohodu o spolupráci

27. června
2014

Ředitel globálního inovativního IT centra společnosti MSD v Praze John Westby a rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc. podepsali 27. června 2014 Dohodu o spolupráci. Partnerství navazuje na neformální spolupráci VŠE a MSD, která začala po rozhodnutí americké firmy postavit svoje globální inovativní IT centrum právě v Praze.

Přední nadnárodní farmaceutická společnost MSD (ve Spojených státech a Kanadě známá pod názvem Merck) otevřela své globální inovativní IT centrum v Praze na začátku letošního roku. Do dvou let zde zamýšlí vytvořit dvě stě nových pracovních míst, a proto již nyní intenzivně spolupracuje s univerzitami v České republice. „Partnerství mezi VŠE a MSD zahrnuje řadu aktivit spojených s prací s talentovanými studenty, účastí expertů MSD ve výuce či na specializovaných tematických workshopech pro studenty a odbornou veřejnost,“ uvedl doc. Ing. Ota Novotný, který spolupráci za VŠE koordinuje. Významnou součástí dohody o partnerství je také vytvoření kompetenčního centra na Fakultě informatiky a statistiky, studentského týmu zaměřeného na hledání a pilotní ověřování inovací v oblastech nasazení informačních technologií ve zdravotnictví a farmacii.

Společnost MSD se podpisem dohody zařadila mezi významné partnery VŠE z firemní sféry. „Na MSD Global IT Innovation Centre v Praze je zajímavé především to, že nehledá levnou pracovní sílu, ale naopak podporuje práci s talenty na inovativních projektech s využitím moderních informačních technologií. Jsme rádi, že VŠE se vzniku tohoto centra může i prostřednictvím uzavřeného partnerství účastnit,“ uvedla rektorka VŠE Hana Machková.

Partnerství je také prvním krokem k navázání spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. Vědecké týmy z VŠE budou moci spolupracovat na rozsáhlejších inovačních projektech společnosti MSD. „Založili jsme inovativní centrum v Praze, protože věříme kvalitě českých vysokých škol. V rámci spolupráce jim chceme nabízet naše zkušenosti a vytvářet platformy k jejich sdílení a vzájemné obohacující diskusi. VŠE je pro nás v tomto ohledu důležitým partnerem, a proto jsme se rozhodli uzavřít dohodu o spolupráci,“ uvedl ředitel globálního inovativního IT centra společnosti MSD v Praze John Westby.

Mezi hlavní činnosti inovativního centra MSD patří výzkum v oblasti informačních technologií, bezpečnost informací, matematické modelování, sociální média a big data analýzy. Globální technologický hub společnosti MSD bude rovněž vyvíjet specifická vnitrofiremní řešení pro výzkum a vývoj, výrobu, vedení společnosti a projektové řízení. Bude také řídit správu infrastrukturních platforem a aplikací.