Kolektivní smlouva pro období 2014 – 2018

30. června
2014

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc. a doc. Ing. Jiří Novotný, CSc., předseda Koordinační rady základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na VŠE, podepsali dne 30. června 2014 novou Kolektivní smlouvu pro období 2014 – 2018.

Nová Kolektivní smlouva, která byla podepsána za účasti kvestora VŠE Ing. Libora Svobody, je smlouvou, která podrobně upravuje pracovněprávní vztahy Vysoké školy ekonomické v Praze jako zaměstnavatele a jejích zaměstnanců, členů i nečlenů odborového svazu, a to na celé funkční období nově zvoleného vedení VŠE.

V Kolektivní smlouvě se podrobně upravují nejen pracovněprávní vztahy detailně popisující práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnanců, ale řeší se i sociální potřeby zaměstnanců a jejich benefity. Smlouva dále upravuje problematiku Sociálního fondu a také postavení odborové organizace v rámci VŠE.

Více informací o činnosti odborů a text Kolektivní smlouvy: zde.