Nové vedení Fakulty podnikohospodářské

2. července
2014

V úterý 1. července 2014 proběhlo na půdě Fakulty podnikohospodářské VŠE první zasedání kolegia děkana. V úvodu nový děkan fakulty, prof. Ing. Ivan Nový, CSc., předal dekrety nově jmenovaným vedoucím pracovníkům fakulty.

Proděkanem pro zahraniční vztahy a statutárním zástupcem děkana se stal prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., proděkankou pro pedagogickou činnost doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D., proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D., proděkanem pro spolupráci s praxí a PR doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.

Vedoucími katedry se stali následující akademičtí pracovníci:

  • Katedra arts managementu – doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
  • Katedra logistiky – doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
  • Katedra managementu – Ing. Mgr. Stanislav Háša, Ph.D.
  • Katedra marketingu – doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.
  • Katedra mikroekonomie – prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
  • Katedra personalistiky – prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
  • Katedra podnikové ekonomiky – doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
  • Katedra psychologie a sociologie řízení – doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.

Nové vedení Fakulty podnikohospodářské Děkan fakulty rovněž jmenoval doc. Ing. Jitku Srpovou, CSc., výkonnou ředitelkou Mezinárodní školy podnikání a managementu, Ing. Ladislava Tylla, Ph.D., MBA akademickým ředitelem cizojazyčných programů a akademickým ředitelem CEMS a Ing. Miroslava Lorence, Ph.D., koordinátorem IT.

Konkrétní kroky pro následující čtyřleté období spolu se svými proděkany představí nový děkan na akademickém plénu FPH 17. září 2014 od 10:00 v RB 210.

Více informací poskytne Ing. Petr Kolář, Ph.D.