V akademickém roce 2013/2014 získalo mezinárodní jazykový certifikát na VŠE 403 studentů

7. července
2014

Fakulta mezinárodních vztahů nabízí studentům Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prostřednictvím svých jazykových kateder možnost získat v rámci studia prestižní mezinárodně uznávané jazykové certifikáty. Při jejich získání navíc fakulty VŠE poskytují svým studentům motivační příspěvek ze svých stipendijních fondů, nejčastěji ve výši 2 000 Kč. V akademickém roce 2013/2014 tuto možnost využilo 403 studentů VŠE.

Na VŠE lze skládat mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny, francouzštiny a španělštiny. Letos poprvé mohli studenti na VŠE získat i mezinárodní jazykové certifikáty z ruského jazyka. Na přípravě mezinárodních jazykových zkoušek nyní intenzivně pracuje také Katedra německého jazyka.

Přítomnost oficiálních zkušebních center na VŠE představuje velkou výhodu například pro studenty, kteří se chystají poslat přihlášku na prestižní mezinárodní magisterský program CEMS či další cizojazyčné programy na VŠE i v zahraničí. Úspěšné složení mezinárodní jazykové zkoušky je totiž jednou z podmínek pro přijetí ke studiu. Zatím mají o jazykové certifikáty na VŠE zájem převážně studenti Fakulty mezinárodních vztahů.

Počet studentů, kteří v uplynulém akademickém roce skládali mezinárodní jazykové zkoušky na VŠE:

AJ – 355 studentů

RJ – 19 studentů

FJ – 27 studentů

ŠJ – 2 studenti

Angličtina

Nejvíce studentů tradičně skládá zkoušky na Katedře anglického jazyka, která v roce 2010 získala akreditaci na pořádání a zkoušení cambridgeských zkoušek a stala se tak na VŠE oficiálním zkušebním centrem. Studenti tak na VŠE mohou po úspěšném složení zkoušek získat následující certifikáty: Cambridge First (dříve FCE, úroveň B2 podle CEFR), Cambridge Advanced (dříve CAE, úroveň C1), BEC Preliminary (úroveň B1), Vantage (úroveň B2) a Higher (úroveň C1), cerifikát z právnické angličtiny ILEC (úroveň B2/C1) a finanční angličtiny ICFE (úroveň B2/C1).

Katedra každoročně vypisuje přibližně 20 termínů různých zkoušek. „Počet studentů, kteří některou ze zkoušek skládají, se rok od roku zvyšuje, ale co se ale naštěstí nezvyšuje, je procento studentů, kteří u zkoušky neuspějí. Celkově máme na VŠE velmi vysokou úspěšnost, vždy kolem 95 procent.  V tomto akademickém roce některou ze zkoušek skládalo 355 studentů ze všech fakult VŠE. Velmi nás těší, že největší zájem je o zkoušky na nejvyšší úrovni, kterou u nás studenti mohou získat, a to C1 podle Evropského referenčního rámce,“ říká zástupkyně vedoucí Katedry anglického jazyka Mgr. Halka Čapková, Ph.D.

V budoucnu bude centrum usilovat o získání akreditace i na zkoušku Cambridge Proficiency, která je na úrovni C2. Pokud tuto akreditaci získá, otevře katedra i přípravné kurzy k této zkoušce, které budou vyučovat výhradně rodilí mluvčí.

Více informací na http://kaj.vse.cz.

Francouzština a španělština

Katedra románských jazyků je již od roku 1990 jediným akreditovaným centrem v České republice pro examinaci celkem čtyř úrovní zkoušek Pařížské obchodní a průmyslové komory (CCIP). Zároveň je toto pracoviště jediným autorizovaným zkušebním místem pro mezinárodní zkoušky  Obchodní a průmyslové komory v Madridu (CCIM) v České republice. Studenti tak na VŠE mohou po úspěšném složení zkoušek získat následující certifikáty: Français professionnel (A2, B1), Français professionnel AFFAIRES (B2, C1); Certificado Básico de Español de los Negocios (B2), Certificado Básico de Español del Turismo (B2), Certificado Superior de Español de los Negocios (C1), Certificado Superior de Español del Turismo (C1), Diploma de Español de los Negocios (C2).

Katedra románských jazyků organizuje zkoušky dvakrát ročně, v lednu a červnu. Zájemci mohou navštěvovat přípravné kurzy, které je komplexně připraví k úspěšnému absolvování všech úrovní zkoušek. „Úspěšnost studentů VŠE je vysoká. Například zkoušky Pařížské obchodní a průmyslové komory skládalo od roku 1990 již 600 studentů a pouze 15 z nich neuspělo,“ uvedla vedoucí Katedry románských jazyků PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA.

Více informací na http://kroj.vse.cz/.

Ruština

Letos poprvé měli studenti možnost skládat na Katedře ruského jazyka zkoušky k získání Mezinárodního certifikátu z ruského jazyka. V květnu 2014 úspěšně složilo zkoušky z obecné i obchodní ruštiny na úrovni B1, B2 a C1 celkem 18 studentů.

Studenti na VŠE mohou po úspěšném složení zkoušek získat následující certifikáty: certifikát z obecného jazyka (B1, B2), certifikát z obchodního jazyka (B1, B2, C2).

 Více informací na http://kruj.vse.cz.