VŠE a Microsoft prohloubily spolupráci

28. srpna
2014

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., a generální ředitelka společnosti Microsoft v České republice Biljana Weber ve středu 27. srpna 2014 podepsaly Smlouvu o partnerské spolupráci a podpoře vzdělání.

Dvě ženy ve funkcích, které jsou obvykle obsazovány muži, se shodly na tom, že vzdělávání a technologie jsou čím dál tím úžeji propojené oblasti. Pro obě strany je proto výhodné v nich získávat strategické partnery. „V tuto chvíli je pro nás zásadní spolupráce s Microsoftem při rozšíření řešení Office 365 na všechny součásti VŠE,“ zdůraznila rektorka prof. Machková. „Dosud využívaly fakulty různé systémy, a to není pro moderní školu, za kterou se pokládáme, možné. Office 365 jsme vybrali i proto, že Microsoft je naším partnerem a spolupráce na různých úrovních je velmi dobrá.“ Office 365, nástroje pro sdílení a ukládání dokumentů a bezpečnou komunikaci mezi školou a studenty, využívala pilotně Fakulta mezinárodních vztahů. V současné době ale dochází k jejich rozšíření na ostatní fakulty a rektorátní útvary VŠE. Jak pro zaměstnance, tak pro studenty je Microsoft poskytuje bezplatně. Řešení představuje sadu moderních softwarových nástrojů a technologie pro komunikaci a spolupráci.

Kromě zajištění přístupu VŠE k programům a nástrojům, které podpoří kvalitu vzdělávání v oblasti nejnovějších trendů ICT, je předmětem smlouvy o partnerské spolupráci a podpoře také například spolupráce Microsoftu s VŠE při vytváření náplně přednášek na konkrétní témata (Human Resources, Management, Marketing, Public Relations, ICT Development a jiné). Úzkou spolupráci má Microsoft zejména s Fakultou informatiky a statistiky. IT firma bude dále finančně podporovat studentské organizace (např. Honors Academia, Buddy System) a zdravotně postižené studenty prostřednictvím Střediska handicapovaných studentů. 

„Vysoká škola ekonomická v Praze je jedna z předních českých univerzit a my si spolupráce velmi vážíme. V této smlouvě pokračujeme v nastartovaných projektech a přinášíme i nové, atraktivní formy spolupráce cílené na podporu vzdělávání. Naší prioritou je umožnit studentům i vyučujícím pracovat s nejmodernějším technologiemi v jejich každodenní praxi. Spolupráce se však neomezuje pouze na technické řešení, cílem je představit Microsoft jako atraktivního zaměstnavatele a leadera IT. Pro absolventy nabízíme mimo jiné program Microsoft Academy College Hire (MACH), který cílí na talentované studenty, a my věříme, že absolventi VŠE jimi jsou,“ komentuje situaci Biljana Weber.

VŠE společnosti Microsoft zprostředkuje kontakty mezi studenty, zaměstnanci a absolventy VŠE. Microsoft tak bude participovat na akcích určeným studentům a absolventům jako například veletrh Šance nebo Den s VŠE.