Mezi nejlepšími světovými univerzitami je i VŠE

17. září
2014

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) se již podruhé umístila v žebříčku QS World University Rankings, který od roku 2004 srovnává 800 nejlepších světových univerzit. Prvních deset míst řebříčku tradičně ovládly vysoké školy z USA a Velké Británie. Z českých vysokých škol se kromě VŠE v žebříčku umístila Univerzita Karlova, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Masarykova Univerzita a Vysoké učení technické v Brně. Na světě funguje kolem 20 tisíc vysokých škol. 

Metodika hodnocení QS vychází z šesti kritérií, kterými jsou akademická reputace, reputace mezi zaměstnavateli, poměr počtu učitelů k počtu studentů, podíl zahraničních studentů a podíl cizinců v akademickém sboru školy. Žebříček navíc umožňuje srovnání univerzit podle regionů, oborů a dalších kritérií.

V letošním roce se v žebříčku nejlepších univerzit QS World University Rankings se VŠE umístila na 701.+ místě. V pořadí českých univerzit si nejlépe vede Univerzita Karlova (244. pořadí), dále ČVUT (411. – 420. pořadí); na 551. – 600. místě je Masarykova univerzita v Brně a na 651. – 700. místě je Vysoké učení technické v Brně. Nejvíce si letos v žebříčku polepšilo ČVUT, které v loňském roce skončilo na 451. – 460. místě. Celosvětově v rámci hodnocení univerzit převažuje výrazně úspěšnost technických a přírodovědných oborů.

Pořadí nejlepších univerzit:

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA
2. University of Cambridge Velká Británie
3. Imperial College London Velká Británie
4. Harvard University USA
5. University of Oxford Velká Británie
6. UCL (University College London) Velká Británie
7. Stanford University USA
8. California Institute of Technology (Caltech) USA
9. Princeton University USA
10. Yale University USA
244. Univerzita Karlova ČR
411. – 420. ČVUT ČR
551. – 600. Masarykova Univerzita ČR
651. – 700. VUT ČR
701+ VŠE ČR

Více informací na: http://www.topuniversities.com/