Běh je oblíbenou volnočasovou aktivitou VŠE

Tělesnou výchovu a sport pokládá VŠE za významnou součást životního stylu. Vybrali jsme několik příkladů zapojení našich fakult do sportovního dění v běhu a chůzi:

Fakulta podnikohospodářská se v červnu zúčastnila běhu na O2 Pražské štafetě 4×5 km.  Fakultu reprezentovaly celkem 3 týmy po 4 běžcích. Studentský tým se umístil na 168. místě, smíšený tým na 199. místě a učitelský tým na 482. místě (štafetu běželo celkem 729 týmů). FPH výsledek komentovala na svých stránkách následovně: „Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je lepší (slogan běhu 2019)“.

V květnu proběhl v pražské Stromovce již 7. ročník benefičního běhu Ramaton, jehož výtěžek jde na aktivity neziskové organizace Ramus. Trasa měla 4,3 km nebo 8,6 km, a vzhledem k tomu, že Fakulta mezinárodních vztahů je tradičním partnerem, startovné bylo pro studenty i zaměstnance FMV zdarma. Pokud si studenti chtějí zaběhat během semestru s děkanem, není problém. Každé  úterý byl sraz v parku na Vítkově pod sochou Jana Žižky. Pokud měl doc. Taušer pracovní povinnosti, zastoupil jej ředitel CIKS Ing. Šubrta a/nebo ředitel CES (Centrum evropských studií) Ing. Antal.

Národohospodářská fakulta zve tradičně své učitele a studenty na Memoriál Josefa Odložila a například v předmětu Organizace trhů, odvětví a veřejného sektoru pohledem manažerů přednášejí manažeři RunCzech. NF připravila pro studenty soutěž o startovné na O2 Pražská štafeta 2019.

Fakulta informatiky a statistiky dává přednost rychlé chůzi:). V rámci rektorského dne je vždy početně nejvíce zastoupena na turistické vycházce.