Časopis Acta Informatica Pragensia je nově indexován v databázi Scopus

Časopis Acta Informatica Pragensia, který je od roku 2012 vydáván VŠE, byl zařazen do databáze Scopus, jedné z největších citačních polytematických databází na světě. Počínaje rokem 2019 budou všechny recenzované články indexovány v této databázi. Dle Metodiky 2017+ je databáze Scopus jednou ze dvou světově uznávaných databází pro hodnocení výzkumu a vývoje v České republice. Po časopisech Politická ekonomie, Prague Economic Papers a Central European Business Review se jedná již o čtvrtý časopis VŠE, který byl do této citační databáze zařazen, a první, který se tematicky zaměřuje na informatiku.

Časopis Acta Informatica Pragensia se zabývá širokou skupinu témat v oblasti sociálních a byznys aspektů informatiky. Zahrnuje především teorii, aplikaci a management informačních systémů a interakci mezi lidmi a informační a komunikační technikou a technologiemi. Časopis tak pokrývá hlavní oblasti aplikované informatiky, která je na Fakultě informatiky a statistiky VŠE vyučována na všech třech stupních studia. Na přípravě časopisu spolupracuje VŠE s Univerzitou Pardubice a Vysokou školou finanční a správní.