Díky iniciativě našich akademiků z FIS bude zachráněn letošní ročník soutěže pro středoškoláky

V posledních týdnech se internet (přes platformu YouTube) plní stovkami videí s prezentacemi projektů středoškolských studentů. Nemalou měrou k tomu přispěla i VŠE, konkrétně děkan FIS prof. Jakub Fischer a jeho kolega Ing. Petr Mazouch. V nelehké situaci, která je charakteristická spíše rušením a omezeními, iniciovali vznik pracovní skupiny, která se rozhodla tradiční Středoškolskou odbornou činnost realizovat netradičně.

SOČ je jednou z nejvýznamnějších středoškolských soutěží. Studenti vybírají z 18 oborů, přírodovědných, technických i společenských a humanitních, soutěž je svým charakterem přístupná studentům jak z gymnázií, tak ze středních odborných škol. Studenti během několika měsíců, leckdy déle než půl roku, píší své soutěžní práce a následně je obhajují ve školním, okresním a krajském kole, ti nejlepší se pak sjíždějí na celostátní přehlídce.

VŠE tuto soutěž podporuje dlouhodobě. Rektoři VŠE každoročně poskytují záštitu nad oborem 13 – ekonomika a řízení a poskytují finanční ceny pro tři nejlepší soutěžící v celostátní přehlídce. Prof. Fischer je předsedou tzv. ústřední poroty, je tedy odpovědný za odborný průběh celé soutěže. Vedoucí katedry ekonomické statistiky Ing. Mazouch a proděkan Fakulty managementu v Jindřichově Hradci doc. Kincl jsou dlouholetými členy poroty oboru 13 na celostátních přehlídkách. Akademičtí pracovníci našich fakult nabízejí středoškolským studentům konzultace jejich prací nebo některé práce přímo vedou.

Ještě před dvěma měsíci vše probíhalo zcela standardně, studenti procházeli školním kolem a vedení soutěže připravovalo červnovou celostátní přehlídku v Mostě. V polovině března pak pořadatele i soutěžící zaskočila zpráva z ministerstva školství, které z důvodu nouzového stavu v ČR letošní středoškolské soutěže prakticky ukončilo.

Ing. Mazouchovi přišlo líto stovek hodin, které soutěžící a jejich konzultanti věnovali tvorbě soutěžních prací. V rámci Ústřední komise SOČ, v níž rovněž působí, proto společně s prof. Fischerem inicioval založení neformální pracovní skupiny s cílem najít důstojné náhradní řešení. Tato parta nadšenců následně přišla s návrhem na dokončení celé soutěže virtuálně, což se díky podpoře většiny krajů, dalších vysokých škol a Národního pedagogického institutu ČR nejspíše podaří. Výhodou této podoby soutěže navíc jsou veřejně přístupná videa natočená jednotlivými soutěžícími, najdete je na youtube pod hashtagem #socjededal. A uvidíte tu i návodná videa pro soutěžící, připravená Ing. Mazouchem.