ESOP 2018: Ocenění studenti se setkali s vedením školy

Společenské setkání pedagogů a studentů Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci soutěže ESOP 2018 se uskutečnilo ve Vencovského klubu na VŠE. Cílem soutěže ESOP – Excelentní Studentské Odborné Práce – je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících seminárních, bakalářských a diplomových prací.

Na úvod promluvila rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc. Ve svém proslovu ocenila aktivitu studentů a doktorandů a zdůraznila význam vědecké činnosti pro prestiž VŠE. Rektorka také předala diplomy za umístění v soutěži „Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia“. Oceněny byly tři publikace:

  • Mgr. Vladimír Holý, Ing. Ondřej Sokol (FIS) – Clustering Reatil Products Based on Customer Behaviour
  • Ing. Jan Macháč (NF) –  Assessment of Disproportionate Costs According to the WFD: Comparison of Applications of two Approaches in the Catchment of the Stanovice Reservoir
  • doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. (FPH) – Economic Analysis of Diesel-Fuel Replacement by Crude Palm Oil in Indonesian Power Plants

Prorektor pro vědu a výzkum prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., pak vyzval přítomné děkany, proděkanku a proděkany k předání diplomů a Sborníku ESOP studentům jejich fakult za seminární a bakalářské práce oceněné v soutěži ESOP 2018.

Ve speciálním vydání vědeckého sborníku ESOP vydaném v nakladatelství Oeconomica jsou v digitální verzi zveřejněny všechny oceněné seminární i bakalářské práce. V tištěné formě jsou publikovány pouze abstrakty oceněných prací.