Fakulta financí a účetnictví získala opětovně akreditaci ACCA

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), Asociace certifikovaných účetních se sídlem ve Velké Británii, udělila Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze již potřetí akreditaci na vybrané předměty vyučované na této fakultě na období 5 let. ACCA je profesní kvalifikace, jejíž sylabus byl uznán Organizací spojených národů jako základ pro globální kvalifikaci účetních. Profesní kvalifikace ACCA je založena na Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS) a na Mezinárodních auditorských standardech (ISA).

ACCA kvalifikace slouží jako záruka kvality pro zaměstnavatele a pro finanční profesionály tedy znamená nezanedbatelnou konkurenční výhodu na trhu práce. Výhody plynoucí z udělení akreditace mohou nyní využívat absolventi Fakulty financí a účetnictví, kteří budou promovat v období 2019 – 2023.

Další podrobnosti naleznete ZDE.