Fakulta podnikohospodářská obhájila prestižní akreditaci EQUIS

Fakulta podnikohospodářská VŠE úspěšně zakončila reakreditační proces EQUIS, a je tak nadále jedinou českou fakultou s touto prestižní mezinárodní akreditací v oblasti managementu. Fakulta získala akreditaci na další 3 roky.

Fakulta podnikohospodářská (FPH) získala akreditaci EQUIS v roce 2017, a to na tři roky. O reakreditaci rozhodla akreditační rada EQUIS během svého online jednání 31. 3. 2020. Vysoká škola ekonomická v Praze tak díky FPH zůstává po boku nejlepších byznys škol, jakými jsou například HEC Paris, London Business School, Rotterdam School of Management, University of St. Gallen nebo St. Petersburg University, Graduate School of Management. Na celém světě má akreditaci EQUIS jen 189 fakult z celkového počtu asi 15 tisíc byznys fakult.

Fakulta podnikohospodářská VŠE dnes znovu potvrdila, že patří mezi světovou elitu,“ říká děkan fakulty prof. Ing. Ivan Nový, CSc. a dodává: „V současném složitém období je to pro nás skvělá zpráva, která nás všechny povzbudila. Chtěl bych velmi poděkovat všem svým kolegům, studentům, absolventům i partnerům. To oni tvoří fakultu, a proto je to hlavně náš společný úspěch.“

Základním cílem udělování akreditace je celosvětové zvyšování kvality vzdělávání v oblasti managementu. EQUIS usiluje o rovnováhu mezi vysokou akademickou kvalitou a odbornou relevancí zajišťovanou úzkou spoluprací s praxí. Instituce s akreditací EQUIS musí prokázat nejen vysokou kvalitu ve všech svých aktivitách, ale i vysoký stupeň internacionalizace. Hodnoceny jsou mimo jiné řídící procesy fakulty, kvalita studijních programů, studijního procesu, akademických pracovníků, dále také kvalita výzkumné činnosti, exekutivního vzdělávání, mezinárodní přesah či provázanost s korporátní sférou.