FIS a FFÚ uspořádaly International Week 2021

Pátý ročník International Weeku proběhl ve dnech od 18. do 21. ledna. Fakulta informatiky a statistiky a Fakulta financí a účetnictví pozvaly šest hostujících profesorů z různých zemí a partnerských univerzit. Každý z daných vyučujících vedl jeden intenzivní kurz za 3 ECTS. Registrace do kurzů byla otevřena všem studentům VŠE, přičemž přednášky probíhaly v angličtině.

Ve čtvrtek 21. ledna se navíc konal tradiční International Day, kdy si každý z vyučujících připravil krátkou shrnující prezentaci o tématu svého kurzu.

Letošní ročník proběhl vzhledem k epidemické situaci online prostřednictvím platformy MS Teams a Zoom. Pro mnohé hostující vyučující bylo opravdovou výzvou seznámit se během několika dnů s fungováním těchto platforem, protože online výuka probíhá na zahraničních univerzitách velmi rozdílně, různými online nástroji. Nicméně organizátorům se i tak podařilo udržet vysokou úroveň International Week kurzů i celé akce.

International Week v číslech

  • 5. ročník
  • 177 studentů
  • 2 fakulty
  • 6 hostujících učitelů