FIS se stala součástí Národní strategie umělé inteligence

VŠE se připojila k platformě AICZECHIA. AICZECHIA je nově vzniklá národní platforma pro spolupráci odborníků z předních českých pracovišť působících v oblasti umělé inteligence. V současné době má 41 členů (fellows), VŠE zastupují prof. Berka, prof. Rauch a prof. Svátek z Katedry informačního a znalostního inženýrství Fakulty informatiky a statistiky. Oblastmi, na které se VŠE zaměřuje, jsou strojové učení, data science a automatické vyvozování.

AICZECHIA se mimo jiné podílela na přípravě podkladů pro tvorbu Národní strategie umělé inteligence v České republice (NAIS) schválené vládou ČR dne 6. 5. 2019.  Oblast strojového učení pro tyto podklady zpracovali prof. Berka a prof. Štěpánková z CIIRC ČVUT.