Ing. Tomáš Zouhar se ujal funkce kvestora

3. dubna
2018

S účinností od 1. 4. 2018 byl jmenován do funkce kvestora VŠE Ing. Tomáš Zouhar. Jeho nástupcem na pozici vedoucí ekonomického odboru se stal Ing. Jan Andrle.

U příležitosti začátku druhého funkčního období rektorky VŠE prof. Ing. Hany Machkové, CSc. se konalo pracovní setkání vedoucích pracovníků rektorátu a kvestorátu. V úvodu paní rektorka prezentovala cíle VŠE pro období 2018 – 2022. Představila složení svého nejbližšího týmu, ve kterém došlo ke dvěma změnám. Prorektorkou pro strategii byla jmenována doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. a kvestorem Ing. Tomáš Zouhar.

Po převzetí jmenovacího dekretu seznámil nově jmenovaný kvestor Ing. Tomáš Zouhar přítomné s rozpočtem pro rok 2018. Nárůst rozpočtu o více než 100 milionů korun umožní zvýšení mzdových tarifů i modernizaci vybavení školy. Pan kvestor také představil svého nástupce ve funkci hlavního ekonoma, kterým se stal absolvent Fakulty financí a účetnictví Ing. Jan Andrle.

Kompetence všech prorektorů i kvestora zůstávají nezměněny. Statutárním zástupcem byl jmenován doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. a ke změně došlo také v oddělení PR, jehož vedoucí se stala Ing. Andrea Petránková.

Paní rektorka dále informovala o postupu prací na akreditacích. Žádost o českou institucionální akreditaci již byla odeslána Národnímu akreditačnímu úřadu, sebehodnotící zpráva pro institucionální akreditaci AACSB je ve své finální fázi a bude odeslána v červnu 2018. Rektorka také zhodnotila silné i slabé stránky VŠE a vysvětlila nutnost přechodu od kvantity ke kvalitě, která je základním předpokladem pro posílení konkurenceschopnosti VŠE.