Letní školy 2018

14. května
2018

Během letních měsíců probíhají na VŠE tzv. letní školy, které jsou určeny především studentům z partnerských zahraničních univerzit či domácím studentům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti. Tři letní školy jsou letos organizovány Oddělením zahraničních styků (OZS), další probíhá v rámci programu CESP. Fakulta mezinárodních vztahů pořádá letos dvě letní školy a čtvrtý ročník Letní školy multimédií proběhne pod hlavičkou Fakulty informatiky a statistiky.

Oddělení zahraničních styků

OZS v letošním roce pořádá v průběhu měsíců května a června tři čtyřtýdenní letní školy pro své partnerské univerzity. Pro University of Texas in Austin na téma Organizational Behavior (30 studentů) a druhou na téma Doing Business (40 studentů). Další letní škola je určena pro Arizona State University (30 studentů), tématem bude International Business.

CESP

Letní škola organizovaná od 11. 6. do 13. 7. 2018 v rámci programu CESP (Central and East European Studies Program) nabízí intenzivní variantu základních kurzů programu. Ty jsou vyučovány v angličtině a z celkem čtyř kurzů si studenti mohou vybrat jeden až tři.

Nabízené kurzy při letní škole CESP 2018:

  • Podnikání
  • Mezinárodní marketingové komunikace s důrazem na střední Evropu,
  • Evropská kulturní historie a její dopad na střední Evropu,
  • Mezinárodní obchod v globálním prostřední

Cena letní školy: 1300 EUR

Další informace: http://cesp.vse.cz/academics/summer-university/

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV)

FMV v roce 2018 pořádá dvě letní školy pro mezinárodní studenty. Čtyřtýdenní škola organizovaná Katedrou románských jazyků je vyučována ve španělštině a nese název „Relacoines Comerciales entre América Latina y la Unión Europea“. V červnu bude probíhat pro dvě skupiny mexických studentů. Program této letní školy sestává ze dvou kurzů: Obchodní vztahy mezi Latinskou Amerikou a Evropskou unií a Mezinárodní obchod a mezinárodní politika.

Druhá letní škola FMV se uskuteční pod hlavičkou Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací.

Fakulta podnikohospodářská (FPH)

FPH organizuje v termínu 1.- 13. července 2018 letní školu s názvem „Design for the business of change“. Ta poskytne svým studentům kompletní vhled do společenských problémů při formování strategie a strategických změn v organizaci. Studenti se zároveň seznámí s klíčovými cíli, postupy a metodami design thinkingu a etnografického výzkumu za účelem realizace a vyhodnocení vlastního etnografického výzkumu a následného využití výsledků při procesu design thinkingu.

Cena letní školy: 1 650 EUR.

Další informace: https://summerschools-prague.cz/

Fakulta informatiky a statistiky

Multimediální laboratoř Fakulty informatiky a statistiky VŠE pořádá letos 4. ročník kreativní a praktické Letní školy multimédií (LŠMM). Účastníci se během jednoho nebo dvou týdnů naučí vytvořit multimediální obsah pro klasické promo digitální formáty jako facebookovou stránku, YouTube, mailing a bannerovou reklamu. LŠMM zajišťují vyučující oboru Multimédia v ekonomické praxi z Multimediální laboratoře FIS VŠE a také odborníci z praxe. Otevřena je začátečníkům a mírně pokročilým zpracovatelům multimédií z řad studentů středních a vysokých škol, ale i pracujícím, a to bez věkového omezení.

Termín není zatím stanovený