Na FFÚ budou studovat pracovníci Finanční správy

Ve středu 10. července 2019 podepsala Finanční správa s Fakultou financí a účetnictví VŠE (FFÚ) smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti vzdělávání, která umožní pracovníkům Finanční správy studovat v bakalářském studijním programu „Zdanění a daňová politika“ vyučovaném na FFÚ. Vybraní zaměstnanci Finanční správy díky podepsané smlouvě absolvují plnohodnotné bakalářské studium srovnatelné se všemi ostatními absolventy tohoto studijního programu. Získají tak znalosti a dovednosti z oblasti zdanění, daňové politiky, všeobecných ekonomických disciplín, účetnictví a práva v takovém rozsahu, který budou moci využít ve své práci napříč Finanční správou. Výběr prvních studentů proběhne tak, aby zahájili své studium již od září 2019.

Jsem ráda, že naši zaměstnanci dostanou možnost prohloubit své vzdělání. Studium bude zahájeno již v zimním semestru akademického roku 2019/2020, přičemž zájem ze strany pracovníků Finanční správy je značný. Jsem přesvědčena, že studium bude pro zaměstnance užitečné zejména ve specializované práci, kterou vykonávají pro daňové subjekty,“ řekla Tatjana Richterová, generální ředitelka Finanční správy.

Podepsaná smlouva navazuje na semináře, které jsme již pro Finanční správu realizovali a posunuje ji na vyšší úroveň. Osobně ji považuji za důležitou formu přenosu poznatků z vysokých škol do praxe a naopak. O studium již projevilo zájem 107 zaměstnanců Finanční správy, z nichž 30 dostane možnost studijní program absolvovat,“ vysvětlil Ladislav Mejzlík, děkan Fakulty financí a účetnictví. „Těším se na nové studenty a přeji jim úspěchy ve studiu!“ dodal.