Online přenos promocí konaných 18. 9. 2020

Na VŠE se v pátek 18. září konají promoce Fakulty informatiky a statistiky. Všechny budou v reálném čase streamovány prostřednictvím Microsoft Teams a stránky mediasite.vse.cz .

Přenosy jednotlivých promocí lze zhlédnout v reálném čase zde – Microsoft Teams:

Stream promocí od 9 h

Stream promocí od 11 h

Stream promocí od 14 h

Stream promocí od 16 h

Přenosy promocí lze zhlédnout také zde – mediasite.vse.cz:

Promoce od 9 h

Promoce od 11 h

Promoce od 14 h

Promoce od 16 h

Fotografie z promocí či videozáznam na DVD zajišťuje Katedra multimédií, podrobnosti najdete na webu promocevse.cz.