Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Rozvoj VŠE ESF

13. března
2018

Na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE), a to na fakultách v Praze i Jindřichově Hradci, probíhá od 1. června 2017 pětiletý projekt Rozvoj VŠE ESF podpořený z evropských fondů. Jeho ambiciózním cílem je posílit VŠE v oblasti manažerského a ekonomického vzdělávání a udržet ji ve vedoucím postavení v regionu střední a východní Evropy.

Díky projektu dochází na základě ucelených fakultních plánů k inovaci studijních předmětů a oborů, probíhá vzdělávání zaměstnanců, rozvíjí se užší kontakty školy a studentů s absolventy nebo se také zkvalitňují podmínky pro studium posluchačů s handicapem.

Finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání umožňují věnovat zaslouženou pozornost řadě záležitostí, jejichž rozvoj byl dosud limitován nedostatkem personálních kapacit nebo finančních zdrojů,“ vysvětluje manažer projektu Ing. Jiří Hájek, Ph.D. „Jedná se zejména o akceleraci rozvoje akademických pracovníků, zkvalitnění vzdělávání s využitím moderních výukových trendů nebo podporu vnitřního systému kvality,“ dodává.
Aktivity projektu pomáhají VŠE také v úsilí o získání a udržení národních i mezinárodních akreditací, o jejichž významu pro univerzitu hovoří rektorka VŠE např. v tomto rozhovoru.

Rozvoj kompetencí akademických a ostatních pracovníků se uskutečňuje prostřednictvím vzdělávacích plánů, které na základě potřeb svých zaměstnanců sestavily fakulty a které byly koncipovány tak, aby odpovídaly jak poptávce zaměstnanců po školeních určitého zaměření, tak aktuálním trendům v dalším vzdělávání pracovníků vysokých škol. Každý zúčastněný zaměstnanec absolvuje v rámci projektu vzdělávací aktivity v rozsahu nejméně 80 hodin.

Projekt je výjimečný svými synergickými efekty nejen v tom, že rozvíjí současně více vzájemně provázaných oblastí, ale také tím, že k jeho úspěšné realizaci spojily své síly pracoviště napříč celou VŠE.

Kontaktní osoby pro Vaše pracoviště naleznete zde.

Detailní informace o projektu poskytuje manažer projektu Ing. Jiří Hájek, Ph.D.