Prezident jmenoval nové profesory

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval celkem osmdesát tři profesorů a profesorek, mezi nimi i dva kandidáty navržené Vysokou školou ekonomickou v Praze. Prof. Martin Pělucha byl jmenován pro obor Hospodářská politika a prof. Tomáš Pitner pro obor Aplikovaná informatika.
Prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. působí na Katedře regionálních studií Národohospodářské fakulty VŠE. Prof. doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. vyučuje na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity a na VŠE zasedá ve Vědecké radě Fakulty informatiky a statistiky. Jmenovací dekrety převzali z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka 17. června v Karolinu.

Srdečně blahopřejeme!

Foto: MŠMT