Program MBA_Master Management et Administration des Entreprises obhájil akreditaci CAMBAS na dalších 5 let

CAMBAS (Česká asociace MBA škol) působí jako akreditační orgán pro programy MBA od roku 1998. Hlavním posláním CAMBAS je stanovit kvalitativní standardy pro studium MBA v České republice a být odbornou diskuzní platformou, jejímž cílem je přispět ke zvýšení kvality programů celoživotního vzdělávání a kultivaci prostředí na trhu MBA v České republice. CAMBAS je členem mezinárodní asociace EQUAL, která sdružuje akreditační agentury působící v oblasti manažerských studijních programů. Členy EQUAL jsou například AACSB, AMBA, EFMD, FIBAA nebo GMAC.

Akreditační komise posuzuje žádosti na základě Kritérií akreditace programů MBA. Komise hodnotí odbornou úroveň výukových programů, učitelů a přijímacích zkoušek, učební prostředí, studijní materiály i uplatnění absolventů MBA v praxi a jejich kariérní postup. Podkladem pro posouzení žádosti je Akreditační zpráva zpracovaná a předložená uchazečem a místní šetření, které na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG) proběhlo v říjnu 2019.

Program MBA _Master Management et Administration des Entreprises obhájil akreditaci na nejdelší možné období pěti let. Jedná se o program typu double degree, jehož absolventi získávají diplom MBA Vysoké školy ekonomické v Praze a francouzský státní diplom Master 2 Université Jean Moulin Lyon 3.

 

 

  • Autor: Oddělení PR
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: