Rektor Dvořák se setkal s nejlepšími pedagogy VŠE za rok 2022

1. března
2023

Ve středu 1. března 2023 se ve Vencovského klubu konalo slavnostní setkání rektora a vedení VŠE s nejlepšími pedagogy Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2022. Ocenění Pedagog roku uděluje VŠE od roku 2019. Letos byla pro vyhodnocení pedagoga nově použita data ze studentských evaluací. Jak uvádí doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., prorektor pro pedagogiku a řízení kvality, „do hodnocení vstupují výsledky otázek, kterými studenti hodnotí kvalifikovanost a odbornost učitelů, jejich připravenost na přednášky a cvičení, srozumitelnost jejich výkladu a schopnost vysvětlit látku a v neposlední řadě zájem a schopnost odpovídat a řešit dotazy a problémy studentů. Zároveň jsme vybírali mezi pedagogy ty, kteří mají dostatečný počet hodnocení v obou semestrech  roku 2022, a preferovali jsme hodnocení studenty té fakulty, na které pedagog působí.“

Za každou fakultu byli určeni tři nejlepší pedagogové a vítěze za každou fakultu vyhlásil pan rektor během slavnostního setkání. Rektor Dvořák oceněným poděkoval za vynikající práci v oblasti výuky a její inovace a popřál jim mnoho dalších úspěchů a talentovaných studentů.

Pedagogové roku 2022

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Fakulta financí a účetnictví

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

Fakulta mezinárodních vztahů

PhDr. Palíšková Marcela, Ph.D.

Fakulta podnikohospodářská

Ing. Filip Vencovský, Ph.D.

Fakulta informatiky a statistiky

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Národhospodářská fakulta

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

Fakulta managementu

Fakulta financí a účetnictví

 • Molín Jan, Ing., Ph.D.
 • Berková Kateřina, Ing., Ph.D.
 • Müllerová Libuše, prof. Ing., CSc.

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Stuchlíková Zuzana, doc. Ing., Ph.D.
 • Jiránková Martina, doc. Ing., Ph.D.
 • Levý Jan, Mgr. Ing., Ph.D.

Fakulta podniko­hospodářská

 • Palíšková Marcela, PhDr., Ph.D.
 • Pauknerová Daniela, doc. PhDr., Ph.D.
 • Nový Ivan, prof. Ing., CSc.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Vencovský Filip, Ing., Ph.D.
 • Sekničková Jana, Mgr., Ph.D.
 • Bruckner Tomáš, Ing., Ph.D.

Národo­hospodářská fakulta

 • Kovář Martin, prof. PhDr., Ph.D.
 • Chytil Zdeněk, prof. Ing., CSc.
 • Chytilová Helena, doc. Ing., Ph.D., M.A.

Fakulta managementu

 • Kincl Tomáš, doc. Ing., Ph.D.
 • Hanousek Vladimír, Mgr., LL.M.
 • Závodný Pospíšil Jan, PhDr., Ph.D.