Rektor předal jmenovací dekrety novým docentům

Ve středu 22. června 2022 předal rektor Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Petr Dvořák během jednání Vědecké rady VŠE jmenovací dekrety novým docentům:

1. Ing. Lukáš Pfeifer, Ph.D., (Vědecké rady VŠE se osobně nezúčastnil) – Katedra měnové teorie a politiky Fakulty financí a účetnictví VŠE
Ing. Lukáš Pfeifer, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Finanční stabilita bankovního sektoru a možnosti jejího prosazování“ na VR Fakulty financí a účetnictví dne 24. listopadu 2021. Byl jmenován docentem pro obor Finance s účinností od 1. ledna 2022.

2. Mgr. Ing. Petr Mazouch, Ph.D. – Katedra ekonomické statistiky Fakulty informatiky a statistiky VŠE
Mgr. Ing. Petr Mazouch, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Rekonstrukce časových řad počtu zemřelých a stavu populace v Českých zemích před rokem 1920“ na VR Fakulty informatiky a statistiky dne 2. prosince 2021. Byl jmenován docentem pro obor Statistika s účinností od 1. ledna 2022.

3. Ing. Pavel Svačina, Ph.D. – Katedra podnikových financí a oceňování Fakulty financí a účetnictví VŠE
Ing. Pavel Svačina, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost – právní a ekonomické aspekty“ na VR Fakulty financí a účetnictví dne 16. března 2022. Byl jmenován docentem pro obor Účetnictví a finanční řízení s účinností od 1. dubna 2022.

4. Ing. Tereza Němečková, Ph.D. – Katedra mezinárodního obchodu Metropolitní univerzity Praha
Ing. Tereza Němečková, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Střední třída v Africe – mýtus nebo realita?“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 23. března 2022. Byla jmenována docentkou pro obor Mezinárodní ekonomické vztahy s účinností od 1. května 2022.

5. Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. – Katedra podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Ing. Pavla Marciánová, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Mezioborová komparace rodinného a nerodinného podnikání“ na VR Fakulty managementu dne 6. dubna 2022. Byla jmenována docentkou pro obor Management s účinností od 1. května 2022.