Řídit fakultu je jako řídit velký dvoupatrový autobus, říká opětovně jmenovaný děkan FMV

Druhé funkční období děkana Fakulty mezinárodních vztahů doc. Josefa Taušera začíná 1. února 2020. Jmenovací dekret převzal z rukou rektorky VŠE prof. Hany Machkové 29. ledna.
Co se v období 2016-20 na fakultě podařilo, co se chystá a jak se řídí tři tisíce studentů a dvě stě zaměstnanců? Na to jsme se zeptali právě staronového děkana FMV:

Co se podle vás za uplynulé čtyři roky, vaše první funkční období, na fakultě podařilo? A podařilo se vše, co jste si předsevzal?
Uplynulé čtyři roky byly určitě náročné. Po velké novele Zákona o vysokých školách jsme museli stejně jako ostatní připravit nové vnitřní předpisy fakulty i nové akreditace všech našich studijních programů (dříve oborů). Kromě toho jsme velmi úspěšně prošli i prestižní mezinárodní akreditací EPAS. Pro mě osobně bylo však nejdůležitějším momentem nalezení nové mise i vize fakulty, což nám umožnilo nastavit dlouhodobou strategii fakulty, která bude na jednu stranu silným integrujícím prvkem fakulty, na stranu druhou i jejím výrazným diferenciačním profilem. Mám na mysli strategii široké internacionalizace, která v mém prvním funkčním období vedla např. k zavedení povinných výjezdů do zahraničí v magisterském studiu, k posílení jazykové výuky v bakalářském studiu, k prudkému rozvoji zahraničních stáží studentů, k internacionalizací akademického sboru FMV, ke zvýšení počtu kurzů hostujících profesorů, k dynamickému nárůstu počtu studentů v cizojazyčných programech, k propojení výuky pro zahraniční výměnné studenty s českými studenty i v povinných předmětech anebo třeba i ke vzniku Mezinárodního výzkumného centra, v němž působí převážně zahraniční výzkumníci.

Co je vaším cílem ve funkci děkana FMV do roku 2024?
Ve druhém funkčním období bychom se rádi zaměřili více na konkrétní otázky efektivního řízení fakulty v souladu s dříve nastolenou strategií. V první fázi půjde zejména o změnu organizační struktury. Nové schéma pracovišť fakulty by mělo lépe reflektovat misi fakulty a současně odstranit překryvy a duplicity. Následně bychom rádi implementovali několik dílčích strategických iniciativ, které chápeme jako zásadní pro další pozitivní rozvoj fakulty. Půjde především o program permanentního osobnostního rozvoje zaměstnanců FMV, řízení kvality akademické činnosti a profesionalizaci řízení některých dříve opomíjených oblastí.

Jak náročné je řídit FMV, která má tři tisíce studentů a skoro dvě stovky zaměstnanců?
Úplně jednoduché to není, a to zejména v období potřebné proměny fakulty. Je to jako řídit velký dvoupatrový autobus s mnoha lidmi na palubě. Každá změna směru i jemné manévrování jsou logicky mnohem složitější. Působí zde silné setrvačné síly, které vás tlačí do směrů, kam třeba vůbec nemíříte. Na druhou stranu to má ale tu výhodu, že se můžete opřít o velký výkon a potenciál, takže až se vám podaří dostat se do správné trajektorie, pojede to velkou silou vlastně skoro samo.

Chtěl byste zaměstnancům fakulty a studentům něco vzkázat?
Možná to všechno zní příliš komplikovaně, ale máme pro to i poměrně jednoduchý slogan: „International in every aspect”. Chceme se inspirovat u nejlepších zahraničních škol, vnímat nejnovější světové trendy ve vzdělávání a využít našich zkušeností i kontaktů se zahraničím k neustálému zlepšování našich studijních programů v souladu s budoucími potřebami pracovního trhu.