Rozhovor s paní rektorkou u příležitosti jejího jmenování pro druhé funkční období

30. ledna
2018

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes předal jmenovací dekret prof. Ing. Haně Machkové, CSc. Ve funkci rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze tak pokračuje i ve druhém funkčním období. Jmenování nabývá účinnosti 1. dubna 2018 a potrvá do 31. března 2022.

Na slavnostním ceremoniálu v Karolinu bylo do funkcí jmenováno také 11 dalších rektorů veřejných vysokých škol a univerzit. Prezident Zeman všechny formálně jmenoval v pondělí. Jmenování prezidentem předcházelo zvolení rektorů v akademických senátech škol a jejich schválení vládou.

Paní rektorko, jak proběhlo jmenování na Vaše druhé funkční období?

Jmenování na mé druhé funkční období proběhlo v krásném prostředí Vlasteneckého sálu pražského Karolína. Ráda jsem se naposledy při oficiální příležitosti sešla s kolegy, kterým zítra končí funkční období a se kterými jsme dokázali výborně spolupracovat na řadě projektů. Zejména se jedná o projekt Veletrhu pražských veřejných vysokých škol, projekt Study in Prague a spolupráci podnikatelských akcelerátorů, kterou jsme rozvinuli s ČZU pod vedením prof. Balíka a s ČVUT pod vedením prof. Konvalinky. Těším se na spolupráci s novými rektory, a zejména se těším, že již nebudu jedinou rektorkou veřejné vysoké školy v České republice. Novou rektorku Mendelovy univerzity profesorku Danuši Neradovou znám osobně, protože její jmenovací řízení proběhlo na VŠE a již jsem jí nabídla členství v nově koncipované Vědecké radě VŠE. Paní profesorka ráda souhlasila a budeme ji proto vídat na VŠE častěji.

Vaše druhé funkční období začne až 1. dubna 2018. Chystáte nějaké velké změny?

Osobně velké změny určitě nechystám, ale celé jaro bude na VŠE ve znamení změn, protože nás čekají různé volby, takže logicky dojde ke změnám v kolegiu rektora, které je mým hlavním poradním orgánem. Volby děkanů proběhnou na Fakultě financí a účetnictví, Národohospodářské fakultě a Fakultě podnikohospodářské. Můj statutární zástupce prorektor Fischer již byl zvolen děkanem Fakulty informatiky a statistiky a nové funkce se ujme 1. března. Od 1. března budeme mít ve vedení VŠE další ženu, prorektorkou pro strategii se stane doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. z Fakulty mezinárodních vztahů.

Na jaře proběhnou i volby do Akademického senátu VŠE, který je velmi důležitým orgánem každé vysoké školy, a dojde i ke změně kvestora, který se po 11 letech rozhodl na vlastní žádost z VŠE odejít. Takže se na tyto velké změny připravuji a věřím, že jarním napínavým obdobím projdeme klidně a s noblesou, která by měla být akademickému prostředí vlastní.

Jak postupuje proces institucionálních akreditací?

Příprava žádosti o institucionální akreditaci, kterou hodláme v nejbližší době předložit Národnímu akreditačnímu úřadu pro oblasti vzdělávání ekonomické obory a informatika, je velmi náročná. Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy schválil Akademický senát VŠE na svém lednovém zasedání a v současné době dokončujeme sebehodnotící zprávu. Jako reálný termín pro odeslání žádosti vidím konec února.

Co se týče americké akreditace AACSB, u té jsme pokročili více. Sebehodnotící zprávu v rozsahu cca 150 stran jsme odeslali naší britské mentorce prof. Stephanie Morgan a její první reakce byla velmi pozitivní. Paní profesorka přijede do Prahy počátkem března a pomůže nám s finalizací textu. Žádosti se podávají v přesně stanovených termínech, takže věřím, že s předstihem stihneme srpnový termín.

Proč jsou akreditace pro VŠE tak důležité?

Akreditace jsou potvrzením kvality vysoké školy. Jsou hlavním argumentem pro uchazeče o studium a VŠE si přeje vybírat si ty nejlepší zájemce o studium z celého světa. Již dávno nestudují na VŠE pouze čeští studenti. V současné době máme na škole studenty z desítek zemí celého světa a podíl zahraničních studentů je 25 %. Navíc panuje i na trhu vzdělávání v České republice obrovská konkurence. Obdobné obory jako my nabízí 20 veřejných vysokých škol a více než 30 škol soukromých. VŠE musí zůstat první volbou pro studenty, kteří se chtějí dobře uplatnit na trhu práce, protože i pro zaměstnavatele jsou dnes akreditace důležitou zárukou vysokého standardu absolventů. Pokud by se nám akreditace nepodařilo napoprvé získat, byla bych samozřejmě velmi zklamaná. Přesto bych nepovažovala vynaložené úsilí za ztrátu času. Proces, kterým procházíme, přispěl k intenzivní mezifakultní spolupráci, protože, jak známo, společný cíl sbližuje. Navíc jsme nastavili nová pravidla v souladu s mezinárodně uznávanými standardy a většina akademických funkcionářů se zúčastnila akreditačních seminářů v zahraničí a získala tak přehled o tom, co se děje na nejlepších zahraničních „business schools“. Již toto je vysoká přidaná hodnota pro VŠE, která nám pomůže vyrovnat se mezinárodní konkurencí. Ale pevně věřím, že vysoké pracovní nasazení se nám zúročí, že obě akreditace získáme a své druhé funkční období zakončím s pocitem, že VŠE opět pokročila správným směrem.