Slavnostní promoce absolventů 28. ročníku kurzu MBA_MAE

Francouzsko-český institut řízení (IFTG) působí na VŠE již  od roku 1990. Jeho hlavním posláním je podporovat rozvoj francouzsko-české spolupráce v oblasti manažerského vzdělávání. Tradiční promoce absolventů 28. ročníku programu MBA_MAE se konala v pátek 6. září  2019 na Francouzském velvyslanectví v Bukvojském paláci. Promoce se zúčastnili vrcholní představitelé ambasády. Pan velvyslanec Roland Galaraghue, ředitel Francouzského institutu a kulturní rada pan Lévy, ekonomický rada pan Brunel i atašé pro univerzitní spolupráci pan Wellhoff. Za českou stranu předávala diplomy rektorka VŠE prof. Machková.

Program MBA_MAE má formu tzv. double degree.  Kromě titulu MBA VŠE získávají absolventi francouzský státní diplom „Master Management et Administration des Entreprises“. Program realizuje Université Jean Moulin Lyon 3, iaelyon, School of Management jako tzv. delokalizovaný diplom (diplôme délocalisé).