Stipendium Miroslava Vlčka získala studentka programu Master in Management

Stipendium profesora Miroslava Vlčka se každoročně uděluje zahraničnímu studentovi zapsanému v mezinárodním studijním programu, který kromě plnění svých studijních povinností přispěl k propagaci a šíření dobrého jména VŠE v České republice a v zahraničí, mj. mezi zájemci o studium v Praze, příp. se aktivně zapojil do výzkumné, vzdělávací či jiné činnosti zaměřené na zahraniční studenty VŠE.

Letos bylo stipendium uděleno Christyn Li Ling Chew, studentce programu Master in Management (MIMG) na Fakultě podnikohospodářské. Mimo vynikající studijní prospěch je Christyn aktivní členkou ambasadorů VŠE, v rámci kterých propagovala studium na VŠE při Dnech otevřených dveří a pomáhala nově přijíždějícím výměnným studentům během Orientation Weeku. Své zkušenosti se studiem v Praze sdílí v blogových příspěvcích a na sociálních sítích. Christyn je aktivní studentkou, mimo aktivit souvisejících s VŠE se během léta zapojila do dobrovolnictví v Ekocentru v Jizerských horách. Christyn je rovněž buddym v rámci buddy programu ESN VŠE Prague a členkou studentského spolku AEGEE VŠE Praha, AISEC VŠE Praha a VSE Family Business Club.

Cena byla předána prof. Hanou Machkovou, prorektorkou VŠE pro mezinárodní vztahy, a to během slavnostního předávání cen organizovaného konsorciem Study in Prague v Rezidenci primátora hlavního města Prahy.

Ocenění byli dále čtyři studenti z ostatních pražských vysokých škol (Univerzita Karlova, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Česká zemědělská univerzita v Praze).