Studenti Fakulty mezinárodních vztahů opět ovládli soutěž POPAI STUDENTS AWARDS 2018

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 byly vyhlášeny v Kongresovém centru TOP HOTEL v Praze 4 v rámci gala večera výsledky soutěže Popai Students Awards 2018. Ve studentské kategorii: Návrh In-store komunikační kampaně dle briefu společnosti Plzeňský Prazdroj soutěžilo celkem 20 týmů z šesti vysokých škol a univerzit v rámci Česka. Z VŠE se do soutěže zapojilo 5 týmů, z nichž tým ve složení Eliška Čuhelová, Anna Krabcová, Veronika Müllerová, Denisa Šenkýřová a Karolína Tomanová zvítězil. Na druhém místě se umístil opět tým z VŠE ve složení Andrea Babicová, Veronika Jarošová, Kristína Kubíková, Karolína Macková, Martina Matysová a Michaela Váňová. Naše úspěšné týmy za sebou nechaly soutěžící z FSV UK, z UTB Zlín a dalších škol.

Studenti vytvořili návrh In-store komunikační kampaně na značku piva Excelent. Jury složená jak z odborníků z praxe, tak i pedagogů hodnotila navrhované řešení studentů z hlediska zvolené strategie a návaznosti na komunikaci značky, dále se hodnotila kreativita a inovativnost řešení a též rozpracovanost do ostatních mediatypů mimo In-store komunikaci. Součástí hodnocení byla atraktivita řešení pro cílovou skupinu a v závěru též komplexní dojem.

Studentské týmy z Vysoké školy ekonomické v Praze se zúčastnily soutěže Popai Students Awards v rámci předmětu Retail Marketing již popáté za sebou a vždy některý z nich zvítězil. Úspěchy studentů v uvedené soutěži potvrdily užitečnost propojení teoretických a praktických poznatků v předmětu Retail marketing při zpracování případové studie zadané konkrétní společností z praxe. V rámci spolupráce přednáší v uvedeném předmětu špičkoví odborníci z praxe na problematiku chování spotřebitele, CRM, Sales promotion, In-store marketing, Retail audit, on-line komunikaci a obchodování. Úspěch studentů je výzvou pro budoucí studenty letního semestru v předmětu Retail marketing, kteří též obdrží zadání z praxe pro výše uvedenou soutěž. Soutěž je otevřená všem studentům z Vysoké školy ekonomické, kteří mají o danou problematiku zájem, rádi soutěží a samozřejmě chtějí vyhrát.