Studovat v angličtině můžete i na VŠE

Chcete získat kvalitní a mezinárodně uznávané vzdělání v angličtině, které nastartuje vaši kariéru? Za takovým studiem se nemusíte vydávat daleko od domova. Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) nabízí čtyři bakalářské a osm navazujících magisterských programů v angličtině. Co obnáší přijímací řízení, jak probíhá výuka a proč je studium v angličtině pro mladé lidi přínosné? Na to jsme se zeptali prorektora VŠE pro mezinárodní vztahy prof. Ing. Jiřího Hnilici, Ph.D.

Pane profesore, proč VŠE nabízí studijní programy v angličtině?

Naším cílem bylo rozšířit nabídku studia na VŠE i pro ty zájemce, kteří nehovoří česky nebo jejich úroveň češtiny není tak vysoká, aby zvládli vysokoškolské studium. Pro Čechy a Slováky v těchto programech je pak nepochybně zajímavá možnost využívat denně angličtinu na akademické úrovni a potkávat se na hodinách se studenty z jiných zemí a s jinou – nejen studijní – zkušeností.

Studuje v těchto programech tedy více Čechů nebo cizinců?

Češi jsou stále tou nejpočetnější národnostní skupinou, vzhledem k rostoucímu zájmu zahraničních studentů jejich podíl ale postupně klesá. Dnes je jich na bakalářských a navazujících magisterských programech zhruba šestina, což dokládá skutečně mezinárodní rozměr cizojazyčného studia na VŠE. Potkávají se tu studenti téměř ze stovky zemí.

Jsou cizojazyčné programy srovnatelné s těmi českými?

Procházejí stejným procesem akreditace jako ty české, proto musí splňovat podobné standardy, nicméně nějaké rozdíly v nich samozřejmě najdeme. Některé programy nabízejí výuku ve formě modulů (např. International Management CEMS MIM), u jiných je v rámci tzv. double degree možné strávit celý rok studia v zahraničí (např. Bachelor in International Business, Master in Finance and Accounting, International Business – Central European Business Realities) a jinde najdeme třeba povinnou pracovní stáž (Economic Data Analysis). Absolventům je pak udělován stejný titul jako v českých programech, Bc. a Ing.

Liší se přijímací řízení na tyto programy nějak od těch klasických v češtině?

Ano. Přijímací řízení je v tomto případě uzpůsobeno skutečnosti, že pro mnoho uchazečů by nebylo snadné se ke zkoušce fyzicky dostavit – ať už kvůli vízové povinnosti či vysokým nákladům. Z tohoto důvodu většinou přistupujeme k nějaké formě zkoušky na dálku. Studenti k on-line přihlášce dokládají motivační dopis a CV, dále také píší esej na téma související se zvoleným studijním programem. S vybranými kandidáty děláme ještě on-line pohovory. Podíl přihlášených a přijatých je kolem 1,5:1.

Do kdy je možné podat přihlášku?

Přihlášky do programů vyučovaných v angličtině (s výjimkou programu CEMS, kde je již přijímací řízení pro letošní rok uzavřeno) přijímáme do 30. června 2020.

Jak probíhá výuka nyní v době nejrůznějších opatření proti šíření koronaviru?

Podařilo sen nám zareagovat poměrně rychle, prezenční výuku jsme během týdne přenesli do on-line prostředí. Výuka ve všech studijních programech tak probíhala prostřednictvím MS Teams či Zoom.us.

Připravujete se na možnost, že by zahraniční studenti nemohli v září do ČR přicestovat? Jaké změny ve studijních programech by pak nastaly?

Ano, na tuto možnost se připravujeme a zvažujeme, že by výuka v zimním semestru akademického roku 2020/21 probíhala v těchto anglických programech jak prezenčně, tak i distančně právě pro ty studenty, kteří nebudou moci být osobně přítomni ve škole.

Více informací o studiu cizojazyčných programů najdete na admissions.vse.cz, v případě dotazů se obraťte na admissions@vse.cz.