Umístění VŠE v Praze v QS World University Rankings by Subject 2020

Vysoká škola ekonomická v Praze bodovala v prestižním mezinárodním žebříčku vysokých škol britské společnosti Quacquarelli Symonds QS World University Rankings by Subject 2020 ve dvou oborech v rámci oblasti vzdělávání Společenské vědy a management (Social Science and Management). V oboru Ekonomie a ekonometrie se umístila mezi nejlépe hodnocenými na 201. – 250. místě a v oboru Účetnictví a finance na 250. – 300. místě.

Cílem žebříčku je zprostředkovat zájemcům o studium informaci, které vysoké školy patří ke špičkám v jednotlivých oborech. Mezinárodní žebříček QS World University Rankings by Subject 2020 hodnotil celkem 1 369 vysokých škol ve 158 zemích světa v celkem 48 oborech spadajících pod 5 velkých oblastí vzdělávání.

Žebříček se zaměřuje především na reputaci oborů pěstovaných na univerzitách mezi akademickými pracovníky (Academic Reputation) a zaměstnavateli (Employer Reputation), dále na kvalitu výsledků vědecké práce, která je měřena prostřednictvím průměrného citačního ohlasu na jednu publikaci (Citation per Paper) a H-indexu. Pro hodnocení vědeckého výkonu je využívána databáze Scopus. Hodnocení respektuje specifika jednotlivých oborů a váha kritérií se liší. V oboru Účetnictví a finance je například zcela zásadní dobré jméno mezi odbornou veřejností a „reputační“ kritéria mají váhu 80 %, v oboru Ekonomie a ekonometrie je větší důraz kladen na vědecko-výzkumnou činnost. Váha „reputace“ je v případě Ekonomie a ekonometrie 60 % a 40 % hodnocení představuje publikační výkon.

V oblasti vzdělávání Společenské vědy a management zabodovaly pouze dvě české vysoké školy, a to VŠE a Univerzita Karlova. Potěšitelná je zejména skutečnost, že obě univerzity si v žebříčku zlepšily své postavení a v oblasti vědy (Research) jsou hodnoceny výrazem „very high“.

Výsledky obou českých univerzit najdete ZDE.