VŠE během léta vybudovala moderní počítačovou učebnu a rozšířila mateřskou školu

Během letních prázdnin probíhaly na VŠE rekonstrukce a úpravy učeben, kanceláří i dalších prostor. Mezi nejvýznamnější z nich patřilo vybudování moderní počítačové učebny v Rajské budově a rozšíření prostor mateřské školy, která při VŠE funguje.

Nová terminálová učebna (RB 437) sloužící potřebám všech pěti pražských fakult je vhodná jak pro vypracovávání testů, tak pro práci akademických pracovníků a doktorských studentů, kteří provádějí výzkum při své běžné vědecké práci i při řešení grantových projektů, jako jsou projekty GAČR a TAČR. V rámci spolupráce najde počítačová učebna uplatnění i v mezinárodních projektech, na kterých se akademičtí pracovníci podílejí. Tato moderní a atypická učebna je na VŠE ojedinělá a umožní kombinovat různé metody výuky.

Mateřská škola funguje při VŠE již šestým rokem se záměrem vytvořit podmínky pro usnadnění návratu žen a mužů po rodičovské dovolené. Vedení školy začátkem roku rozhodlo o rozšíření stávajícího provozu MŠ tak, aby jej mohlo využívat dalších patnáct dětí předškolního věku. Na základě zpracované projektové dokumentace byly provedeny stavební úpravy a díky pochopení FFÚ se stávající prostory mohly zvětšit. Stavební práce byly dokončeny včas a provoz MŠ započal v září.