VŠE má pět nových docentů

V úterý 26. listopadu předala rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Hana Machková během jednání Vědecké rady VŠE jmenovací dekrety sedmi novým docentům, pět z nich působí na VŠE:

 • Dottore Magistrale Paola Bertoli, M.A., Ph.D. – Odborná asistentka Katedry ekonomie na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze a odborná asistentka Institutu ekonomických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
  Dottore Magistrale Paola Bertoli, M.A., Ph.D. obhájila habilitační práci na téma „Empirical Analysis of Non-medical Drivers and Medical Treatment Selection“ na VR Národohospodářské fakulty dne 20. listopadu 2019. Jmenována docentkou pro obor Ekonomie s účinností od 1. prosince 2019.
 • doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. – Docentka Katedry měnové teorie a politiky na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.
  Doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. obhájila habilitační práci na téma „Rizika bank a jejich regulace“ na VR Fakulty financí a účetnictví dne 15. května 2019.Byla jmenována docentkou pro obor Finance s účinností od 1. července 2019.
 • PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.- Odborný asistent Katedry ekonomie na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze.
  PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D. obhájil habilitační práci na téma „Stress and Decision Making in Economic Research“ na VR Národohospodářské fakulty dne 20. listopadu 2019. Jmenován docentem pro obor Ekonomie s účinností od 1. prosince 2019.
 • doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. – Docentka Ústavu ekonomických věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
  Doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. obhájila habilitační práci na téma „Endogenita peněz v České republice“ na VR Národohospodářské fakulty dne 15. května 2019. Byla jmenována docentkou pro obor Hospodářská politika s účinností od 1. června 2019.
 • Ing. Tomáš Formánek, Ph.D. – Odborný asistent Katedry ekonometrie na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.
  Ing. Tomáš Formánek, Ph.D. obhájil habilitační práci na téma „Spatial Econometric Analysis with Applications to Regional Macroeconomic Dynamics“ na VR Fakulty informatiky a statistiky dne 7. listopadu 2019. Jmenován docentem pro obor Ekonometrie a operační výzkum s účinností od 1. prosince 2019.
 • doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D. – Docent Katedry managementu na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Praze.
  Doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D. obhájil habilitační práci na téma „Business Valuation: New Challenges and Approaches“ na VR Fakulty managementu dne 15. května 2019. Byl jmenován docentem pro obor Management s účinností od 1. července 2019.
 • doc. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. – Docent a zástupce vedoucího Katedry ekonomie a mezinárodních vztahů Fakulty ekonomických studií VŠFS.
  Doc. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. obhájil habilitační práci na téma „Korupce z pohledu ekonomické teorie“ na VR Národohospodářské fakulty dne 15. května 2019.Byl jmenován docentem pro obor Ekonomie s účinností od 1. června 2019.