VŠE má tři nové docenty

7. března
2018

V úterý 6. března předala rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., během jednání Vědecké rady VŠE jmenovací dekrety třem novým docentům.

doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE

Doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Trhy dluhopisů“ na VR Fakulty financí a účetnictví dne 1. listopadu 2017.

Byl jmenován docentem pro obor Finance s účinností od 1. prosince 2017.

doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D.

Katedra ekonometrie FIS VŠE

Doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Konkurenční struktury v dodavatelských řetězcích“ na VR Fakulty informatiky a statistiky VŠE dne 23. listopadu 2017.

Byl jmenován docentem pro obor Ekonometrie a operační výzkum s účinností od 1. března 2018.

doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

Katedra ekonomie NF VŠE a katedra národního hospodářství PF UK v Praze

Doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A., obhájila habilitační práci na téma „Economic Literacy and Money Illusion: An Experimental Perspective“ na VR Národohospodářské fakulty dne 14. února 2018.

Byla jmenována docentkou pro obor Ekonomie s účinností od 1. března 2018.