VŠE má tři nové docenty

24. května
2018

V úterý 22. května předala rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., během jednání Vědecké rady VŠE jmenovací dekrety třem novým docentům.

doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.

Katedra managementu FPH VŠE

Doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Korporátní etika: Aplikace organizační a behaviorální ekonomie v managementu při výzkumu neetického chování“ na VR Fakulty podnikohospodářské dne 28. února 2018. Jmenován docentem pro obor Podniková ekonomika a management s účinností od 1. dubna 2018.

2. doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D.

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací FMV VŠE

Doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Udržitelnost v České republice v kontextu vývoje v pokrizovém období“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 7. března 2018. Jmenována docentkou pro obor Mezinárodní ekonomické vztahy s účinností od 1. dubna 2018.

3. doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

Katedra hospodářských dějin NF VŠE, kancléř

Doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Maďarsko ve dvacátých letech 20. století: „bethlenovská“ konsolidace nového státu a československo-maďarské hospodářsko-politické vztahy“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 7. března 2018. Jmenován docentem pro obor Mezinárodní politické vztahy s účinností od 1. dubna 2018.