VŠE se účastní 32. ročníku vzdělávací konference EAIE 2022

Zástupci VŠE jsou mezi více než 6000 odborníky na mezinárodní vzdělávání, kteří se 13.-16. 9. 2022 sešli na 32. ročníku veletrhu a konferenci EAIE (European Association in International Education). Po dvou letech, kdy byla konference kvůli pandemické situaci přesunuta do online prostředí, probíhá letošní ročník fyzicky v Barceloně (nabízen je však i v hybridní podobě). Ústředním tématem letošní akce je „The future in full colour“ a důraz je kladen na diskuzi o směrování mezinárodního vzdělávání v globalizovaném světě a jeho úloze v řešení nových výzev včetně inkluze, digitalizace a udržitelnosti.

Součástí programu jsou networkingové akce, poster sessions, workshopy, prezentace a diskuze. VŠE má naplánováno více než 30 oficiálních schůzek se stávajícími i potenciálními partnerskými školami a spolu s dalšími 22 českými VŠ je přítomna na stánku Study in the Czech Republic, který zaštiťuje DZS (Dům zahraniční spolupráce). Při příležitosti předsednictví ČR v Radě EU navíc DZS organizuje ve spolupráci s velvyslanectvím ČR v Madridu slavnostní recepci pro české VŠ a jejich zahraniční partnery.