VŠE zjednodušila systém podání žádosti o posouzení předchozího vzdělání ze zahraničí

Od 15. dubna 2019 je k dispozici aplikace Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), prostřednictvím které mohou uchazeči o bakalářský, magisterský i doktorský stupeň studia na VŠE podat žádost o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na VŠE. VŠE může předchozí vzdělání svých uchazečů posuzovat sama, což jí umožňuje Institucionální akreditace, kterou od Národního akreditačního úřadu získala v roce 2018.

Agendu posouzení vzdělání spravuje právní oddělení a aplikace pro podání žádosti je k dispozici na http://edu.vse.cz/.

Nový systém znamená pro uchazeče významné zjednodušení. Dříve požadovaný doklad o obecném uznání zahraničního vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace) se vyžaduje jen v případě, že Vysoká škola ekonomická v Praze vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením nostrifikace.