Výpočetní centrum VŠE mění název na Centrum informatiky

1. října
2018

Vysoká škola ekonomická v Praze, zastoupená rektorkou prof. Ing. Hanou Machkovou, CSc. schválila změnu názvu pracoviště doposud působícího pod označením Výpočetní centrum VŠE. Nový název zní: Centrum informatiky VŠE. Změna názvu byla Akademickým senátem VŠE schválena 24. září 2018 a nabývá účinnosti 1. října 2018.

Ředitelem Centra informatiky je Ing. Milan Nidl, MBA, který od září 2018 zastával funkci ředitele Výpočetního centra VŠE. Agenda pracoviště zůstává i nadále stejná.

Centrum informatiky zajišťuje provoz počítačové sítě, základní programové vybavení, fungování informačních systémů a rozvoj moderních informačních technologií na VŠE. Dále zabezpečuje správu a rozvoj jedné z nejrozsáhlejších lokálních akademických sítí v ČR, poskytuje síťové služby včetně připojení jednotlivých areálů školy v Praze navzájem a k síti Internet, provozuje počítačové učebny a studovny a zajišťuje údržbu a inovaci výpočetní techniky. Poskytuje také servis a podporu uživatelům výpočetní techniky, provádí projekční a programátorské služby a podílí se na zavádění a provozování projektovaných systémů. Koordinuje a zajišťuje zavádění prvků moderních komunikačních technologií do mnoha oblastí administrativy a řízení školy. Zabezpečuje podporu moderních metod výuky s využitím internetových, počítačových a audiovizuálních technologií včetně využití síťových služeb a aplikací ve výuce (přenos obrazu a hlasu po datové síti apod.). Centrum informatiky hraje také důležitou roli při zvyšování efektivity chodu administrativy školy a vzdělávání uživatelů sítě a informačních služeb a systémů. Poskytuje služby studentům v oblasti tiskových, nebo kopírovacích služeb, tvorbu a správu multifunkčních identifikačních karet, včetně zajišťování provozu systémů spojených s touto kartou. Pro fakulty zajišťuje například služby v podobě správy aplikace pro elektronické přihlášky studentů ke studiu, fotografování nově přijatých studentů 1. ročníků pro vystavení identifikačních karet, správu počítačových učeben a studoven, správu internetových přípojek na kolejích a v neposlední řadě také organizačně a technologicky zabezpečuje registrace a zápisy studentů. Pro zaměstnance VŠE toto pracoviště zajišťuje výběr, nákup a správu výpočetní techniky a softwaru.