Vysoká škola ekonomická v Praze hostila jedinou debatu o ekonomických tématech této prezidentské volby

Dějištěm debaty kandidátky a kandidátů na prezidenta republiky se v podvečer 9. listopadu stala Akademická půda VŠE. Ve Vencovského aule se ke společné diskusi sešli Danuše Nerudová, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Karel Janeček a Josef Středula. Úlohy moderátorů se ujali Emma Smetana společně s rektorem VŠE Petrem Dvořákem.

Hlavním smyslem debaty bylo vymezit rámec pro relevantní diskusi o ekonomických otázkách ve veřejném prostoru. Stěžejním tématem byla diskuse o pravomocích prezidenta republiky přímo ovlivňovat hospodářskou politiku, které jsou definované ústavou. Jakým způsobem může přímá pravomoc prezidenta jmenovat členy bankovní rady České národní banky ovlivňovat hospodářskou politiku?

Kandidátka a kandidáti se během debaty věnovali rozličným ekonomickým tématům, kterými byly: financování vysokého školství, rozpočtová politika, důchodová reforma a neopomněla se ani současná energetická krize. Debata trvala necelé dvě hodiny a moderátorka v jejím závěru položila také záludné otázky, jak se říká na tělo.

“Jsem nesmírně rád a je mi velkou ctí, že Vysoká škola ekonomická mohla debatu tohoto formátu na své půdě uspořádat. Nápad na její organizaci debaty vzešel přímo od studentů, konkrétně ze strany studentského spolku Klub mladých politologů, a korespondoval s našimi myšlenkami na zapojení se do veřejné debaty k otázce prezidentských kandidátů a nadcházejících prezidentských voleb. Je skvělé, že se studenti chtějí sami podílet na budování dobrého jména školy. Podporuji jejich nadšení a děkuji jim za to. Srdečně děkuji také všem, kteří naši pozvánku k debatě pozvali, za sdílení svých názorů, postojů a myšlenek.”

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická připravuje v souvislosti s prezidentskými volbami další aktivity, které můžete od příštího týdne sledovat na webu prezident2023.vse.cz, kde také najdete záznam celé debaty.