Zaměstnancům nově pomáhá Projektová kancelář

1. října
2018

Na Vysoké škole ekonomické v Praze byla v rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Rozvoj VŠE ESF založena Projektová kancelář s cílem nabídnout všem pracovníkům VŠE účinnou projektovou podporu a přispět k naplnění strategických cílů školy a jednotlivých fakult.
Nabízená projektová podpora spočívá v konzultacích projektových záměrů formou osobního, telefonického nebo písemného kontaktu (např. o podmínkách poskytovatele dotace, o parametrech rozpočtu, o formální podobě žádosti), ve zpracování projektových záměrů do formy žádosti/přihlášky včetně vyplnění příslušných formulářů či elektronických aplikací, v zajištění související agendy, zajištění formálních příloh a kontroly formální a věcné správnosti před podáním žádosti poskytovateli dotace a v komunikaci s poskytovatelem dotace.

Projektová kancelář dále poskytuje informace o vyhlašovaných výzvách relevantních pro VŠE prostřednictvím pravidelného zpravodaje a cílenými informacemi na řešitele projektů.
Důležitou oblastí  je i koncepční rozvoj projektového řízení na VŠE na úrovni celé instituce včetně implementace systému projektového řízení na VŠE se zaměřením na oblasti mimo vědecko-výzkumnou činnost.
Projektová kancelář sídlí v IB 316 a je otevřena každý den od 9:00 do 15:00 h. Její aktivity jsou aktualizovány na této webové stránce, kde najdete i uvedený zpravodaj.