Zasedání akademické rady EIASM hostila VŠE

Zasedání akademické rady Asociace evropských manažerských vysokých škol EIASM (European Institute for Advanced Studies in Management) se uskutečnilo 23.-24. září na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zasedání bylo příležitostí pro setkání zástupců členských škol a sdílení zkušeností a klíčových myšlenek na téma zvyšování kvality výzkumu a podpory doktorských studijních programů.
EIASM udělila také cenu prof. Peterovi J. Buckley z Leeds University Business School za vědecký přínos k interdisciplinárnímu výzkumu.

O EIASM
EIASM byla založen v roce 1971 a sídlí v Bruselu. Posláním této mezinárodní asociace je přispívat ke zvyšování kvality výzkumu v oblasti manažerských vědních disciplín a podporovat doktorské studijní programy. V rámci této mezinárodní sítě je v současné době registrováno 50 000 vysokoškolských vědeckých a pedagogických pracovníků. EIASM sdružuje okolo 100 univerzit, výzkumných ústavů a tzv. business schools z 20 evropských zemí. Vysoká škola ekonomická v Praze je dlouholetým členem a jako první vysoká škola ze zemí střední a východní Evropy měla zastoupení v nejvyšším vedení této prestižní asociace. Od roku 2015 je rektorka VŠE prof. Hana Machková zasedala členem výkonného výboru (Board of EIASM).