Závěrečné prezentace CEMS Business Project 2020

V pátek 22. května 2020 se v rámci mezinárodního magisterského programu Master in International Management/CEMS uskutečnily tradiční závěrečné prezentace kurzu CEMS Business Project. Vzhledem k mimořádné situaci se i při této události sešli studenti, zástupci korporátních partnerů a akademičtí školitelé online.
Tento semestr studenti pracovali v týmech na celkem devíti projektech, stejně jako v loňském roce byly navíc dva z nich přeshraniční:

 • Do přeshraničního projektu Google se zapojilo šest studentů ze tří univerzit. Vedle VŠE to byla CUB (Corvinus University Budapest) a LSE (London School of Economics). Studenti spolupracovali na tématu s názvem „Launch of Google Pay Online API in New Markets in Central and Eastern Europe (CEE)“.
 • Do přeshraničního projektu Hilti se stejně jako v prvním případě zapojilo šest studentů ze tří univerzit. Společně se studenty VŠE se na projektu podíleli studenti CUB (Corvinus University Budapest) a SGH (Warsaw School of Economics), a projekt nesl název „Perfect solution selling via trade customized value proposition“.

Fotogalerie – Úvodní prezentace 19. února 2020

Kurz Business Project

Během kurzu, který je založen na konzultační bázi, se studenti po celý semestr pravidelně scházejí a pracují na zadaném tématu. Zároveň se scházejí se zástupci firem a akademickými školiteli, aby mohli diskutovat problémy, které během řešení projektu vyvstanou. Na konci semestru pak své projekty prezentují nejen na půdě VŠE, ale i v daných společnostech. Stejně tak jsou výstupy projektů hodnoceny jak ze strany korporátních partnerů, tak také školitelů.
Po úspěšném absolvování kurzu studenti obdrží 15 ECTS.

Během tohoto kurzu mají studenti příležitost:

 • proniknout do korporátního prostředí
 • zlepšit si analytické a komunikační schopnosti
 • aplikovat výzkumné metody
 • uplatnit teoretické znalosti v praxi
 • naučit se řídit procesy
 • seznámit se s potenciálním zaměstnavatelem
 • stanovit si profesní cíle

Během tohoto kurzu se od studentů očekává:

 • převzetí zodpovědnosti za projekt
 • úsilí dosáhnout nejlepších výsledků
 • úměrné rozdělení pracovní zátěže v rámci jednotlivých členů týmu
 • komunikace s tutorem na VŠE

VŠE a CEMS tým děkuje všem zúčastněným studentům, zástupcům společností i školitelům za jejich účast na projektu a vynaložené úsilí.