Zemřel profesor Jiří Jindra, emeritní děkan Fakulty mezinárodních vztahů

Vedení Vysoké školy ekonomické v Praze s lítostí oznamuje, že ve věku 86 let zemřel 7. září 2020 po dlouhé nemoci prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Pan profesor Jindra vykonával funkci děkana Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze po dvě funkční období v letech 1993 – 1999, byl zakladatelem Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací a čestným viceprezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Profesor Jindra je právem považován za guru českého retailingu. V roce 1990 stál u zrodu Katedry obchodního podnikání. Nově definoval a prosadil používání termínu retailing a vysoce integrovaná retailingová firma pro moderní podobu maloobchodu a jeho mezinárodní rozměr. Obor propojil s praxí. Fakulta mezinárodních vztahů se díky němu stala v roce 1990 zakládajícím členem nově se formujícího Svazu obchodu a cestovního ruchu, a Jiří Jindra jeho prvním viceprezidentem. Jako děkan založil spolu se Svazem obchodu a výzkumnou organizací INCOMA tradici Retail Summitu, dnes největší středoevropské konference o obchodu. V roce 2020 se konal její 25. ročník. Návazně vznikla zásadní vysokoškolská učebnice pro nově koncipovaný obor: Obchodní podnikání. Retail Management (Pražská, Jindra a kol., 1997).

Jiří Jindra byl ale také skutečný gentleman, člověk s osobním kouzlem, rozhodný, když to bylo třeba, zároveň naslouchající názorům druhých. Byl velkým učitelem, kterého si vážily celé generace studentů.

Poslední rozloučení s prof. Jindrou se koná v úterý 15. září 2020 od 11:00 h ve velké obřadní síni Strašnického krematoria.

Čest jeho památce!

Zemřel profesor Jiří Jindra, emeritní děkan Fakulty mezinárodních vztahů
  • Autor: prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: