Změny v Rozvojovém a poradenském centru

Rozvojové a poradenské centrum (RPC VŠE) má na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze dlouholetou tradici, funguje od roku 1999. Od té doby plní zejména funkci prostředníka mezi studenty a praxí a organizátora celoškolních událostí, jako je Ples VŠE, veletrh pracovních příležitostí Šance nebo seznamovací kurzy pro studenty prvních ročníků… RPC VŠE, pod vedením ředitele Mgr. Ing. Martin Reye, prochází v současné době organizačními změnami, jejichž výsledkem je založení tří specializovaných center, která navzájem úzce spolupracují – Kariérní centrum, Eventové centrum a Absolventské centrum. Kromě toho RPC VŠE spravuje také agendu partnerství s Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Kariérní centrum VŠE (KC VŠE) má na starosti propojování studentů a absolventů s firemní praxí. Nabízí služby, které studentům pomáhají nastartovat úspěšnou kariéru a usnadňují jim vstup na trh práce. KC VŠE pořádá mimo jiné také veletrhy pracovních příležitostí, kariérní workshopy, individuální kariérové poradenství a mnoho dalších aktivit. Zároveň Kariérní centrum VŠE studentům pomáhá překonávat případné kariérní problémy a výzvy.
Kariérní centrum VŠE reaguje také na potřeby zaměstnavatelů a usnadňuje jim nábor kvalifikovaných studentů a absolventů z řad VŠE. Spolupracujícím společnostem umožňuje KC VŠE kontakt se studenty například prostřednictvím osobních setkání a cílené inzerce.
Portfolio služeb Kariérního centra se v poslední době rozšířilo také o platformu Jobeeto, projekt, realizovaný ve spolupráci s Fakultou podnikohospodářskou VŠE, jehož cílem je propojení studentů se zaměstnavateli za použití moderních technologií.

Eventové centrum VŠE (EC VŠE) organizuje či spoluorganizuje největší společenské, odborné i sportovní akce školy. Konkrétně pořádá jeden z největších univerzitních plesů v Evropě, sportovní akce na VŠE, Seznamovací kurzy VŠE, Talent VŠE, Absolventský večer VŠE a kariérní veletrh ŠANCE. Eventové centrum VŠE celé škole i jednotlivým fakultám, pracovištím, spolkům, zaměstnancům a partnerům pomáhá s organizací či spoluorganizací eventů.

Absolventské centrum VŠE pravidelně připravuje odborné přednášky, neformální setkání i sportovní aktivity, díky kterým mají absolventi VŠE možnost být součástí školy i po ukončení studií. Cílem absolventského centra je poskytnout absolventům VŠE možnost potkat se i po konci studia svými bývalými spolužáky a učiteli, navštívit a podpořit svou alma mater, zúčastnit se zajímavých přednášek i pestré nabídky eventů. Pro všechny absolventy je založen Absolventský portál. Pravidelně probíhá Absolventský večer, Absolventské středy a další akce.

Více informací o činnosti RPC VŠE a jeho jednotlivých centrech naleznete na webu rpc.vse.cz.