ESOP 2014: Slavnostní setkání oceněných studentů s vedením školy

Společenské setkání pedagogů a studentů Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci soutěže ESOP 2014 proběhlo v pondělí 24. listopadu 2014 v předsálí Vencovského auly na VŠE. Cílem soutěže ESOP – Excelentní Studentské Odborné Práce – je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací – seminárních, bakalářských a diplomových.

Vyhlášení nejlepších studentů IT oborů

Ve středu 3. prosince proběhlo na Katedře informačních technologií (KIT) FIS tradiční vyhlášení nejlepších studentů oborů studijního programu aplikovaná informatika, který katedra garantuje. Cílem tohoto pravidelného žebříčku je motivovat studenty v průběhu studia k co nejlepším výkonům. První tři studenti dostávají diplom, finanční  odměnu od děkana fakulty a věcné ceny od partnera žebříčku, kterým je […]

European business school ranking 2014

V hodnocení Financial Times nejlepších evropských business school za rok 2014 se Vysoká škola ekonomická v Praze umístila na 77. místě. Žebříčky Financial Times jsou nejuznávanějšími hodnoceními vysokých škol u odborné veřejnosti.

Na VŠE proběhl 2. Sněm Unie studentů VŠE

Dne 27. 11. 2014 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze konal Sněm Unie studentů (US) VŠE. Hlavním bodem setkání byla volba osob do Kontrolní komise a přijetí dalších osm studentských spolků ke členství v US VŠE.