Bakalářské studium – Národohospodářská fakulta

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2015/2016 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Pedagogická konference na VŠE

Dne 29. listopadu 2014 se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze konal již 14. ročník pedagogické konference, která je tradičně pořádána katedrou finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE. Tématem letošní konference byly „Změny účetních předpisů v souvislosti s transpozicí evropských směrnic a rekodifikací soukromého práva“.

Setkání se středními školami na VŠE

V pátek 12. 12. se na VŠE poprvé sešli zástupci středních škol s představiteli VŠE i jednotlivých fakult. Cílem setkání bylo představit studijní obory a strategii VŠE ředitelům, zástupcům a výchovným poradcům středních škol. Zároveň se také osobně setkat s učiteli, kteří nyní vyučují i budoucí studenty VŠE.

Předvánoční setkání rektorky a dětí z univerzitní školky

V pátek 12. 12. navštívily rektorku prof. Ing. Hanu Machkovou, CSc., děti z univerzitní školky VŠE. U stromečku si předali dárky a děti recitovaly básničky.

Bakalářské studium – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2015/2016 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. 

VŠE se setká se zástupci středních škol

Dne 12. 12. se na VŠE uskuteční setkání zástupců gymnázií a vybraných středních škol s ekonomickým zaměřením. Cílem setkání ředitelů, zástupců ředitelů a výchovných poradců bude představení studijních oborů VŠE, které bude možné studovat v akademickém roce 2015/2016. 

International Fair 2014 a fotosoutěž na VŠE

V úterý 2. prosince 2014 se v atriu Rajské budovy konal první International Fair pořádaný Oddělením zahraničních styků (OZS), na kterém se studenti blíže seznámili se studiem v zahraničí na partnerských školách VŠE.

Ohlédnutí za CEMS Annual Events

Ve dnech 27. – 29. listopadu 2014 se v Bruselu uskutečnilo jedno z nejdůležitějších zasedání globální aliance CEMS, tak zvaný CEMS „Annual Events“. Každý rok je vybrána jedna z 29 partnerských univerzit, která bude CEMS Annual Events hostit. V letošní roce se jednalo o belgickou Louvain School of Management.

Akcelerátor xPORT VŠE přijímá přihlášky

VŠE otevře 27. ledna 2015 nový univerzitní akcelerátor xPORT. Na škole tak vznikne nové pracoviště, které bude podporovat podnikání. Studenti i absolventi se se svými nápady či začínajícími start-upy mohou do akcelerátoru hlásit od 5. 12. 2014 do 18. 1. 2015 prostřednictvím formuláře.

Úspěch vědeckých časopisů VŠE

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém posledním zasedání schválila aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který bude použit pro hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2015. Pro rok 2015 má VŠE v tomto Seznamu celkem 8 časopisů.