Úspěch vědeckých časopisů VŠE

5. prosince
2014

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém posledním zasedání schválila aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který bude použit pro hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2015. Pro rok 2015 má VŠE v tomto Seznamu celkem 8 časopisů.

Vysoká škola ekonomická v Praze a její fakulty vydávají celkem 13 vědeckých časopisů. Z hlediska uznání vědeckou komunitou jsou nejcennější impaktované vědecké časopisy – Politická ekonomie a Prague Economic Papers, jež patří díky hodnotě svých impakt faktorů mezi přední časopisy v oblasti společenských věd v České republice. Od roku 2015 budou oba časopisy vycházet častěji: Politická ekonomie osmkrát ročně a Prague Economic Papers šestkrát ročně.

Vědecké recenzované časopisy zařazené na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik jsou vybírány Oborovým verifikačním a hodnotícím panelem při Radě pro výzkum, vývoj a inovace. V roce 2014 byly na tento seznam zařazeny pouze čtyři časopisy vydávané VŠE. Díky velkému úsilí výkonných a edičních rad časopisů se podařilo zlepšit kvalitu dalších fakultních časopisů v různých oborech. Pro rok 2015 jsou do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR zařazeny: