Orientation Week – zimní semestr 2018

V pátek 7. září 2018 přivítala VŠE více než 800 zahraničních studentů, kteří přijíždějí studovat nejen na jeden semestr v rámci výměnného programu s partnerskými univerzitami, ale i na celé studium v cizojazyčných placených programech. Oddělení zahraničních styků (OZS) organizuje před zahájením jejich studia tzv. Orientation Week, během kterého se zahraniční studenti seznámí nejen s areálem školy, ale také s životem v Praze. Orientation Week […]

Orientation Week – zimní semestr 2018

Srpen 1968 – vzpomínka na významné osobnosti VŠE

U příležitosti padesáti let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa a nedožitých sedmdesátých narozenin Jana Palacha si připomínáme některé vybrané osobnosti, které působily na VŠE a ovlivnily reformní hnutí. Bývalý student VŠE Jan Palach, symbol odboje proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 by se 11. 8. 2018 dožil 70 let. Jan Palach studoval na VŠE v letech 1966–1968 obor Ekonomika zemědělství. […]

Orientation Week – zimní semestr 2018

Středisko handicapovaných studentů a Akademická psychologická poradna rozšiřují služby pro studenty se SSP

V rámci projektu OP VVV Rozvoj VŠE ESF došlo k rozšíření spektra aktivit, které VŠE nabízí, aby pomohla vyrovnat bariéry plynoucí ze specifických studijních potřeb (SSP). Celou nabídku aktivit naleznete na webu Střediska handicapovaných studentů a Akademické psychologické poradny. Cílené aktivity jsou realizovány pro Studenty se zdravotním postižením či znevýhodněním: pohybovým, zrakovým, sluchovým, případně postižením kombinovaným, s psychickou poruchou […]

Orientation Week – zimní semestr 2018