Absolventská středa: První rok existence Národní rozpočtové rady /27. 3./

Fakulta financí a účetnictví a Rozvojové a poradenské centrum VŠE v Praze vás zve na další přednášku z cyklu Absolventských střed. Přednášky jsou určeny pro absolventy VŠE, širokou odbornou veřejnost i studenty. Téma nadcházející přednášky zní: Národní rozpočtová rada – první rok nezávislého a odborného dohledu nad dodržováním rozpočtových pravidel. Uskuteční se ve středu 27. března od 18 h v RB 211.

Koncem ledna načala už druhý rok své existence Národní rozpočtová rada – tým nezávislých odborníků dohlížející na to, aby veřejné instituce dodržovaly rozpočtová pravidla a dbaly na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Během přednášky se dozvíte např. jak se Národní rozpočtové radě daří naplňovat její poslání nebo proč nejsou české veřejné finance v tuto chvíli dlouhodobě udržitelné a co se s tím dá dělat. K tématu se vyjádří doc. Eva Zamrazilová (FFÚ) a prof. Jan Pavel (FFÚ), členové Národní rozpočtové rady.

Na akci se můžete přihlásit ZDE.