Kdo vyhraje anketu Pedagog roku? Vyhlášení proběhne během Akademického pléna /27. 2./

Akademické plénum je tradičním setkáním vedení školy s akademickou obcí. Jeho cílem je seznámit studenty, akademické pracovníky i další zaměstnance školy s výsledky Vysoké školy ekonomické v Praze za minulý rok a plány do budoucna. Letošní Akademické plénum se bude konat ve čtvrtek 27. února 2020 od 14:30 h ve Vencovského aule.

Program:

  • Vyhodnocení roku 2019 a hlavní priority vedení VŠE pro rok 2020 – rektorka VŠE, prof. Ing. Hana Machková, CSc.
  • Realizace institucionální akreditace na VŠE – prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
  • Studentské organizace na VŠE – studentský tajemník, Ing. Jakub Drábek
  • Ceny pro nejúspěšnější autory nakladatelství Oeconomica
  • Cena rektorky VŠE „Pedagog roku 2019“
  • Diskuze vedení VŠE se členy akademické obce

Cena „Pedagog roku“ bude udělena poprvé. Rektorky VŠE jsme se proto zeptali, proč se rozhodla tuto cenu udělit a kdo jí může získat:

Na VŠE již řadu let existuje „Cena rektora za prestižní publikaci“, kde oceňujeme kvalitní publikace, články a publikační činnost studentů doktorského studia. Vědecko-výzkumná činnost je samozřejmě velmi důležitou součástí práce každého vysokoškolského pedagoga, ale minimálně stejně důležitá je i činnost pedagogicko-výchovná. Začalo se mi zdát, že trochu zapomínáme na to, že hlavním posláním vysokých škol je dobře učit, a proto jsem se rozhodla udělovat každý rok cenu pro nejoblíbenější pedagogy. Musím za inspiraci poděkovat studentským členům AS VŠE, kteří přišli s iniciativou na inovaci naší předmětové ankety. Na základě výsledků předmětové ankety z InSIS obdrží děkan každé fakulty jména tří nejlépe hodnocených učitelů a navrhne mi jedno jméno za fakultu. Sama jsem zvědavá, kterých šest kolegyň či kolegů ve čtvrtek 27. února ve Vencovského aule ocením“, uvádí rektorka VŠE.

Pokud se chcete také dozvědět, jestli byl vybrán váš oblíbený učitel, přijďte se podívat na Akademické plénum.